Monumentale ambiance

Waar Brabant Zeeland kust, ligt de oude Markiezenstad Bergen op Zoom. Een stad die meer dan 800 fraai gerestaureerde monumenten telt. Deze gebouwen staan ondanks het turbulente verleden van de stad nog fier overeind. Zij vertellen het verhaal van een rijke en bewogen historie. Tijdens Kunsten in de Monumenten kan iedereen gratis een kijkje nemen in de fraai gerestaureerde panden, zich onderdompelen in de historische ambiance en zich laten meeslepen door de verhalen uit het verleden. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de monumenten van het nabijgelegen Halsteren, de gemeente Steenbergen en Woensdrecht (o.a. Mattemburgh).

Activiteiten tijdens Kunsten in de Monumenten:

Tenzij anders vermeld, gelden de volgende openingstijden:

  • Openstellingen gebouwen op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur
  • Openstellingen gebouwen op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur
  • De programmering van de activiteiten is op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur (sommige onder voorbehoud)

Entree:

De entree is tijdens Kunsten in de Monumenten gratis, tenzij anders vermeld.

Routes:

Alle routes en toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij VVV Brabantse Wal.

Zie voor informatie over parkeren de website van Parkeerbeheer.

Markiezenhof

Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom 0164-277077 www.markiezenhof.nl  

Het opvallendste monument in de stad Bergen op Zoom is het Markiezenhof. Het voormalige woonpaleis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom is nu in gebruik als museum. Op avontuur door dit uitgestrekte paleis met zijn vele zalen, kamers, galerijen, traptorens, binnenplaatsen en tuinen, krijgt de bezoeker een beeld van de elegante levenswijze van de vroegere bewoners. De collectie bestaat uit schilderijen, meubilair en sier- en gebruiksvoorwerpen uit de 15e tot en met de 18e eeuw. Zo is er een bijzondere maquette van Bergen op Zoom die de situatie toont rond 1747, namelijk vóór de belegering en inname van de stad door de Fransen. Een andere maquette laat de stad zien zoals hij er in het jaar 1890 uitzag op het snijvlak van het industriële tijdperk.

In het museum zijn wisselende exposities te bekijken.

Gevangenpoort

Lievevrouwestraat / Westersingel, Bergen op Zoom
www.gevangenpoortboz.nl
www.sbm-boz.nl  

De Lievevrouwenpoort, later Gevangenpoort genoemd, is de enige bewaard gebleven middeleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. De poort is gebouwd rond 1330 als onderdeel van de stenen stadsmuur met omgrachting. De twee ronde torens van Gobertanger kalksteen zijn het oudst. Het bakstenen deel aan de zijde van de Lievevrouwestraat is een aanbouw uit omstreeks 1497. Aan het einde van de vijftiende eeuw verliest de Lievevrouwepoort haar functie als toegangspoort en verdedigingswerk. Omdat de poort inmiddels al wordt gebruikt als gevangenis blijft ze gespaard voor de sloop. Tot 1932 blijft de Lievevrouwepoort als gevangenis in gebruik.
Na de restauratie in 2015 komen de verhalen van de poort en haar bewoners hier weer tot leven.

Grote Markt

Grote Markt, Bergen op Zoom

De Grote Markt wordt gezien als het oudste deel van de stad. In de 12e eeuw was dit al een onverharde kern met bebouwing en enkele uitlopers van straten. Toen zij halverwege de 13e eeuw stadsrechten kreeg, groeide Bergen op Zoom uit tot een volwaardige stad. In loop van de eeuwen breidde de stad uit en in de 14e eeuw kreeg ze een ommuring. Hoewel er meer pleinen bij kwamen bleef de markt de centrale kern van de stad, mede dankzij de aanwezigheid van de St. Gertrudiskerk (linkje naar tekst Gertrudiskerk), het stadhuis (linkje naar stadhuis) en de Maagd (linkje naar Schouwburg de Maagd).

De Grote Markt is het hart van de stad; een mooi plein met veel horecagelegenheden en gezellige terrassen.

Oude Stadhuis

Grote Markt 1, Bergen op Zoom www.sbm-boz.nl  

Het stadhuis is een samenvoeging van drie eerst afzonderlijke panden, te weten: het pand ‘de Olifant’, het pand ‘Scepenenhuys’ en het pand ‘Leeuwenborch’. In 1611 werden de drie panden aan het oog onttrokken door een fraaie nieuwe gevel van Gobertangesteen. Het gegeven dat de toegangsdeur niet in het midden van de voorgevel staat herinnert eraan dat dit stadhuis uit drie verschillende panden is samengesteld.

Het interieur van het stadhuis is zeker een bezoek waard. In de topgevel is de spreuk ‘Mille Periculis Supersum’ aangebracht (Duizend gevaren kom ik te boven), deze herinnert aan de rol van de stad in de Tachtigjarige Oorlog.

Het stadhuis wordt nu gebruikt voor raads- en commissievergaderingen, congressen en er wordt natuurlijk ook nog steeds getrouwd. In de periode mei t/m oktober is het stadhuis van dinsdag t/m zondag opengesteld voor bezichtiging.

Ravelijn op den Zoom

Corneel Slootmanslaan, Bergen op Zoom

Het Ravelijn op den Zoom is het laatste restant van de vestingwerken door Menno van Coehoorn ontworpen, daterend uit 1702. Het Ravelijn bestaat uit een door een brede gracht omgeven eiland, dat zelf met aarden wallen en gedeeltelijk met stenen muren is omringd. Daarin bevinden zich kijk- en schietspleten en drie kanonskelders. Het Ravelijn is een van de weinige overgebleven onderdelen van het uitgebreide vestingstelsel dat tot eind vorige eeuw rond de stad lag. De vesting was zo ingenieus ontworpen dat men ervan uitging dat die niet ingenomen kon worden en daarom de bijnaam ‘La Pucelle’ (De Maagd) kreeg. In 1747 werd deze stevige maagd desondanks toch door Franse troepen ingenomen. Indien de poort geopend is, kunt u de binnenplaats van deze fortificatie bezoeken.

Sint Gertrudiskerk

Grote Markt 10, Bergen op Zoom www.sbm-boz.nl 

Een kerk met een veelbewogen geschiedenis. Het was oorspronkelijk een vrij eenvoudige kerk, die tot het einde van de vijftiende eeuw geregeld is uitgebreid en verfraaid. In 1489 kreeg Anthonis Keldermans opdracht een nieuw kerkgebouw te ontwerpen. Een bewijs van de economische welvaart van de stad en het optimisme van die tijd. Hoe het ontwerp van de nieuwe kerk eruit heeft gezien is niet meer na te gaan. Vermoedelijk was het de bedoeling een geheel nieuwe kerk te bouwen. Pas in 1504 is men begonnen met het realiseren van de plannen, daartoe diende de straalkapellen van de kooromgang afgebroken te worden, waarna een nieuw dwarsschip met koor werd aangebouwd.

Door de economische neergang van de stad kon men dit echter niet meer opbrengen. Deze nam dermate vormen aan, dat men in 1539 genoodzaakt was een nieuw, goedkoper, plan aan te nemen. Ook dat heeft niet mogen helpen, want omstreeks 1545 heeft men het dak op de nieuwe dwarsschip en koor gezet en afgezien van de verdere uitvoering van de oorspronkelijke plannen. De kerk is tot 1747 in deze vorm in gebruik geweest. Tijdens de val van de vesting werd hij grotendeels verwoest. De brand van 1972 was een enorme klap, maar desondanks werd de restauratie in 1986 voltooid. De kerk kwam toen weer voor de rooms-katholieke eredienst ter beschikking.

In de periode mei t/m oktober is de Sint Gertrudiskerk van dinsdag t/m zondag opengesteld voor bezichtiging. Ook is de toren van de kerk, in de volksmond ‘de Peperbus’ te beklimmen. Vanaf hier heeft u een schitterend uitzicht over Bergen op Zoom en omgeving.

De Maagd

Grote Markt 32, 4611 NT Bergen op Zoom 0164-280555 www.demaagd.nl

Aan de westzijde van de Grote Markt staat stadsschouwburg De Maagd, ondergebracht in een voormalige rooms-katholieke kerk. De kerk is gebouwd in de jaren 1825-1829 naar een neo-classicistisch ontwerp van de Antwerpse architect J.E. Franssen. De plannen tot verbouwing van de kerk tot schouwburg zijn gemaakt door architect Onno Greiner. Hij heeft met behoud van het grootste deel van de kerk een zeer intieme schouwburg ontworpen, voorzien van alle moderne snufjes en met zo’n 650 zitplaatsen. Het monumentale gebouw bestaat uit diverse zalen en foyers, waar overal de oude elementen harmonieus vermengd zijn met moderne aanpassingen. De stadsschouwburg is in 1990 door Prinses Margriet geopend.

Synagoge

Koevoetstraat 39, Bergen op Zoom www.sbm-boz.nl  

De Synagoge is gesticht in 1832 door de ‘Hoogduitsche Israëlitische gemeente’ te Bergen op Zoom, met subsidie van Koning Willem I en met giften van particulieren. In 1868 werd aan de achterzijde een schoollokaal aangebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw door de bezetter geconfisqueerd en aan een particulier verkocht. Deze gebruikte het als opslagplaats voor aardappelen. In 1975 is de restauratie van de voormalige synagoge voltooid. Het gebouw is toen aan de noordzijde vrij gelegd. Sindsdien wordt het gebruikt voor bij het karakter van een voormalig bedehuis passende doeleinden. Bezienswaardig is de badinrichting in de kelderverdieping die herinnert aan de rituele reinigingsplechtigheden. Op de kroonlijst van de synagoge is een deel van het gedicht van Benno Barnard aangebracht, dat hij schreef voor het comité Stenen Strofen. In de periode mei t/m oktober is de Synagoge van dinsdag t/m zondag opengesteld voor bezichtiging.

Poppodium Gebouw-T

Wilhelminaveld 96, Bergen op Zoom www.gebouw-t.nl

Eind 2010 is een voormalige militaire manege in Bergen op zoom verbouwd tot volwaardig professioneel podium voor popcultuur. De naam van de manege: Gebouw-T , is ook de naam van het nieuwe poppodium. Gebouw- T is ondergebracht in 'Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom'.

Gebouw-T heeft een concertzaal met een capaciteit van 650 bezoekers, diverse oefen- en opnameruimtes, een foyer en kantoorruimtes. Daarnaast zijn er tal van multimediale toepassingen mogelijk, zoals live audio en visuele registraties. Gebouw T streeft met 150 producties per jaar naar 24.000 bezoekers. Gebouw T is een regionaal podium met een breed aanbod voor een publiek van jongeren tot ‘oudere jongeren’.

Heemhuis de Hof van Ram

Beeklaan 29a, Halsteren www.heemkundekring.nl  

De Hof van Ram is een gemeentelijk monument gelegen op landgoed de Beek. Heemkundekring Halchterth heeft hier haar tentoonstelling- en expositieruimte.

Er zijn wisselende foto-exposities te bekijken. Foto’s van bekende en ook minder bekende mensen uit Halsteren en Lepelstraat. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in het museumgedeelte van de Hof. Er is veel historie te zien, in de oude stijlkamer, de smederij, de boerenkeuken en het nonnekeskamertje. Er wordt hard gewerkt aan verdere uitbreiding en verbetering van dit Halsterse museum. Op zolder vindt u een uitgebreide collectie van de werkgroep archeologie, afkomstig van diverse opgravingen in Halsteren en omgeving. Het heemhuis Hof van Ram van de heemkundekring Halchterth is elke zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur geopend voor publiek.

Fort de Roovere

Schansbaan / Ligneweg Halsteren www.westbrabantsewaterlinie.nl  

Fort de Roovere is gebouwd in 1628 en sinds 1975 een Rijksmonument. De aarden wallen en grachten van dit fort zijn nog duidelijk herkenbaar. Ten oosten van het fort bevinden zich restanten van Franse loopgraven. Fort de Roovere is onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie; de oudste waterlinie van Nederland.

Vanaf 1628 heeft deze waterlinie weerstand geboden aan meerdere Europese legers. De forten Moermont, Pinssen, de Roovere, Henricus, Halsters Laag, de Liniewal en het Ravelijn maakten onderdeel uit van de verdedigingslinie. De West-Brabantse Waterlinie strekte zich uit van de vesting Bergen op Zoom tot Steenbergen.De laatste jaren is de waterlinie in ere hersteld. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven is na afloop een kijkje komen nemen. Zo bezocht hij onder andere de loopgraaf bij Halsters Laag. Dit is één van de vele ontwikkelingen aan de West-Brabantse Waterlinie. Er zal nog meer veranderd worden. Zo kunt u bijvoorbeeld binnenkort vanaf Fort Pinssen per kano naar de Schansbaan varen. Ook lopen er wandelroutes, fietsroutes en een mountainbikeroute door het gebied.

Sint Martinuskerk

Dorpsstraat 20, Halsteren 0164-680826

De Sint Martinuskerk dateert uit de 14e eeuw. Rond 1450 is de kerk echter grondig verbouwd tot de vorm waarin we haar nu nog kennen met toren, schip, koor en zijbeuken. De kerk werd meerdere malen door oorlogshandelingen zwaar beschadigd. Tijdens de 80-jarige oorlog bleef deze kerk in handen van katholieken, terwijl van 1580/1590 de overige kerken in de omgeving (Bergen op Zoom, Tholen, Steenbergen) protestants werden. In 1647 echter, werd de toenmalige pastoor Mattheus de Beer, afkomstig uit de St.Michielsabdij van Antwerpen, uit kerk en pastorie gezet. Vanaf toen werd de St.Martinuskerk gebruikt door protestanten. In 1802 werd de kerk weer aan de katholieken teruggegeven. Vanwege de groei van de parochie werd deze kerk echter te klein en daarom werd iets verderop aan de Dorpsstraat een nieuwe kerk gebouwd, de H.Quiriunuskerk, die in 1913 in gebruik genomen werd.

Restaurant Het Oude Raadhuis

Dorpsstraat 22, Halsteren 0164-684076 www.restauranthetouderaadhuis.nl

Gevestigd in het oude gemeentehuis van Halsteren bevindt zich het Restaurant Het Oude Raadhuis. Op deze unieke locatie, in een gebouw met historie en volledig in oude glorie hersteld, worden gerechten geserveerd, gebaseerd op de Franse en Nederlandse keuken.

Het voormalige raadhuis is in 1633 van een nieuwe gevel voorzien. Het gebouw zelf is van oudere datum. Het pand is in 1917 gerestaureerd, maar liep in 1944 schade op door een brand. In 1948 was deze schade hersteld.In het oude raadhuis in Halsteren kan nog steeds getrouwd worden.

Sint Quirinuskerk

Dorpsstraat 51, Halsteren

De kerk, gewijd aan de H. Quirinus, is een ontwerp van Jos Cuijpers. Deze architect uit Roermond heeft eind 19e eeuw tot halverwege de 20e eeuw vele kerken neergezet, eerst Neogotisch van stijl, later Romaanser. Deze kerk heeft een Romaanse architectuur met enkele Neogotische en Byzantijnse elementen. De eerste steenlegging vond plaats op 5 september 1911, de consecratie vond plaats op 26 mei 1913.

Vanuit de kerk kan gekeken worden naar de Maria-kapel, die alleen van buitenaf te bereiken is. In de kapel is een zogenoemde staakmadonna te zien: een aangekleed Mariabeeld met Jezus op haar armen, waarvan alleen het hoofd en de handen zijn uitgewerkt.

Moeregrebstraat 35

Moeregrebstraat 35, Bergen op Zoom

De Hemel is door drukkerij Harte gebruikt als werk- en opslagruimte en is in twee fasen gebouwd. Het gedeelte, grenzend aan de Moeregrebstraat, dateert van 1920 en is bedoeld als uitbreiding  van de bestaande drukkerij die in 1903 is gebouwd.

De Hemel is thans een proeflokaal en heeft o.a. de mogelijkheid voor exposities.

Galerie Weids Beeld - Het Schild van Frankrijk

Moeregrebstraat 72, Bergen op Zoom

Het achterste gedeelte is een gemeentelijk monument, met als oorspronkelijke functie een kerk. Het woonhuis is een rijksmonument, dat onder andere diende als huisvesting van de geestelijke van de achtergelegen kerk.

Nadat in de 15e eeuw op dit perceel een pottenbakkerij gevestigd was, hebben zich hier vervolgens de Lombarden, Henri de la Tremoille (een zoon van Maria Tour de la Auvergne ) en het Gilde van de Poorterij gehuisvest. Tussen 1795 en 1876 was hier een Spin- en Breischool van de maatschappij tot Nut van het Algemeen.

In 1876 koopt de Christelijke vereniging Nehemia het pand, sloopt het achterste gedeelte en bouwt dit kerkgebouw voor de Gereformeerde Gemeente. Zij heeft het in gebruik tot 1929. Daarna wordt het pand in gebruik genomen door het Leger des Heils tot 1956. Het echtpaar Weijts verwerft het pand in 1976 het pand, restaureert het woonhuis in 1992 en het kerkgebouw in 2009.

De Kogge

Rijkebuurtstraat 26, Bergen op Zoom

De Kogge is een rijksmonumentaal woonhuis van twee lagen en een kelder. Het pand heeft een witgeverfde lijstgevel onder een zadeldak met schild aan de voorzijde.De gevel is symmetrisch opgebouwd met licht getoogde deur- en vensteropeningen. Opvallend zijn de lichtopeningen in het fries, geflankeerd door voluutvormige consoles die tevens de geprofileerde kroonlijst dragen. Het dakschild aan de voorzijde is niet helemaal symmetrisch.De Karre

Noordzijde Haven 12, Bergen op Zoom

Genaamd de Karre, dateert uit 1883. Het is een tweelaags onderkelderd pand met een lijstgevel in schoon metselwerk onder een schilddak. Het pand werd in 1883 geheel nieuw opgetrokken op de plaats van een reeds bestaande woning. In het pand was toen het Zeeuwsch Koffiehuis gevestigd, dat veelvuldig werd bezocht door havenlieden.Het pand heeft een forse cordonlijst die oorspronkelijk diende voor het aanbrengen van teksten.Korte Dubbelstraat 8

Korte Dubbelstraat 8, Bergen op ZoomDe Rode Leeuw bestaat uit 2 samengevoegde panden met gevels in ijsselsteen onder schilddaken. Het pand is gedeeltelijk onderkelderd. Gerestaureerd en ten dele herbouwd van 1990-1995. De panden boden vroeger plaats aan één van de grootste pottenbakkerijen van de stad. De nog bestaande loods dateert in eerste aanleg uit de zeventiende eeuw en was een bedrijfsruimte met oven, draaischijven en leemputten.

Korte Dubbelstraat 10

Korte Dubbelstraat 10, Bergen op Zoom

Dit is een voormalige werkplaats.

Boom der Liefde

Dubbelstraat 57, Bergen op Zoom

Dit pand is een Rijksmonument, vanwege de voorkamer, een nog volledig in originele staat verkerendLouis XV woon/slaapkamer met bedstee, kasten, lambrisering,  schouw eningebouwde secretaire. Deze laatste is heel speciaal, aangezien hij dientom de kelderingang te verstoppen.

In het pand bevindt zich ook nog steeds het houten bedsteekamertje van hetdienstmeisje.

Daarnaast is het pand juist een voorbeeld, omdat het duidelijke fragmenten uitde 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw toont. Het is verdeeld in een voorhuisen een achterhuis, de voormalige werkplaats van de pottenbakkerij "Boomder Liefde". Het meest in het oog springende is wel de winkelpui uit hetbegin van de 20ste eeuw, 1910, van de voormalige slager Cameron.

Steenbergsestraat 43

Steenbergsestraat 43, Bergen op Zoom

De Witte Roos, een voormalig woonhuis dat verbouwd is tot winkel met woonhuis in 1911.

Dit woonhuis ontstond door splitsing vóór 1825 van een 16e eeuws woonhuis in twee afzonderlijke panden (nrs. 43 en 45) en werd diverse keren verbouwd en uitgebreid.

De eenvoudige gepleisterde bakstenen voorgevel dateert uit de 19e eeuw. De winkelpui dateert van 1911.Lievevrouwestraat 39

Lievevrouwestraat 39, Bergen op Zoom

Hier is de Artotheek gevestigd.

Interium

Zuidzijde Haven 39a 0164-213800 www.interium.com

Het Interium is gevestigd in een van de historische gebouwen in het havenkwartier van Bergen op Zoom. Het exterieur van dit monumentale gebouw is in de oude staat hersteld en binnen is een gebouw in een gebouw op zodanige wijze gerealiseerd dat het moderne interieur ruimte biedt aan meer dan 17 ondernemingen.

Oude Kerkhof

Oude Kerkhof Halsteren, Dorpsstraat 10

Een van de oudste kerkhoven van Nederland ligt in Halsteren aan de Dorpsstraat. Deze algemene begraafplaats is in 1829 in gebruik genomen. De laatste persoon, Isabelle de Ram, is er in 1943 begraven.

De begraafplaats is in zijn geheel beschermd. En niet alleen vanwege de monumentale status van de graven. Er is op dit stukje grond nog nooit kunstmest gebruikt en komen er dus zeldzame plantjes voor en bijzondere vlinders en amfibieën.

Voordat er begraafplaatsen waren, werden de rijke mensen in de kerk begraven. De 'gewone' man kreeg een plekje buiten. Daar komt de term rijke stinkerd vandaan.De graven in de kerk sloten niet altijd goed af en dat zorgde voor stank. Dat was ook de reden dat gemeenten met meer dan duizend inwoners op een gegeven moment verplicht werden een begraafplaats aan te leggen aan de rand van het dorp. Puur vanwege de volksgezondheid. Het beschermde kerkhof in Halsteren is niet regulier toegankelijk voor publiek. 

Den Enghel

Den Enghel, Grote Markt 19, Bergen op ZoomBovenaan de Grote Markt van Bergen op Zoom is na een paar eeuwen ‘Het Koffiehuys’ herrezen. De gevel van pand ‘Den Enghel’ is in ere hersteld, en waar voorheen Filmtheater ‘de Roxy’ zijn publiek naar haar zalen lokte, kan nu gedanst, vergaderd en gefeest worden.

Bibliotheek Bergen op Zoom

Kortemeestraat 17, Bergen op Zoom 0164-243450 www.markiezaatsbibliotheken.nl

Bibliotheek Het Markiezaat heeft 6 vestigingen in de hele regio en nog 2 servicepunten.
De Bibliotheek Bergen op Zoom ligt in het historische centrum. Een gedeelte bevindt zich in stadspaleis Het Markiezenhof. De entree van de bibliotheek is in winkelgebied 't Vierkantje, naast VVV Brabantse Wal.

De bibliotheek is op zondag gesloten

Fortuinstraat 3

Fortuinstraat 3, Bergen op Zoom

Huis De Balanche is een gebouw waar intern nog veel veertiende-eeuws muurwerk en zestiende- en zeventiende-eeuwse balklagen bewaard zijn. Het puigedeelte is een reconstructie van de situatie rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Het huis bevat middeleeuwse kelders en is volledig te bezichtigen.Blauwehandstraat 32

Huis De Blauwe Hand. De straat ontleent zijn naam aan dit pand. In deze hoek van de stad, dichtbij de Grebbe, was de lakennijverheid in de vroege middeleeuwen gevestigd. De ververs van het linnen gebruikten de kleur blauw waardoor zij blauwe handen kregen.Het pand bezit in 1515 aan de Kleine Kerkstraat een mouterij, brouwhuis en een eigen rosmolen en wordt dan voor het eerst brouwerij genoemd. In 1585 krijgt markies Jan IV van Glymes, die het brouwen van eigen bier in de stad wil propageren, deze brouwerij in zijn bezit. De exploitatie laat hij door derden verrichten. Deze brouwerij is met ruim 350 jaar de langst werkende brouwerij in Bergen op Zoom. In 1870 laat eigenaar Arnoldus Asselbergs de brouwerij slopen en bouwt ter plaatse negen arbeiderswoningen.In 1906 is het pand weeshuis van de Nederlandse Hervormde Gemeente, daarna van 1977 tot 1997 een café. Nadien is het verbouwd tot woonhuis met daarboven twee appartementen. De middeleeuwse kelders van de brouwerij zijn te bezichtigen vanuit de ingang aan de Kleine Kerkstraat.Engelsestraat 21

Engelsestraat 21, Bergen op Zoom

De Drie Scheepkens, een voornaam stadshuis omringd door statige oude huizen, herbouwd na een verwoestende brand. De begane grond, de stadstuin en de kelders zijn te bezichtigen.Centrum Bergen op Zoom

Grote Markt, Bergen op Zoom

Het rijke verleden van Bergen op Zoom is nog overduidelijk af te lezen aan de vele fraai gerestaureerde gebouwen. In het compacte stadscentrum staan meer dan 800 monumenten, waarvan er ruim 200 op de rijksmonumentenlijst staan.
Tijdens Kunsten in de Monumenten zijn verschillende van deze monumenten en particuliere panden opengesteld. In de agenda kunt u zien welke panden en monumenten er open zijn.

Villa De Vijfsprong (Beeklaan 1)

Beeklaan 1, 4661 EP Halsteren

Voormalige dokterswoning
Symmetrisch uit vijf vensterassen bestaande voormalige dokterswoning met praktijk/huisapotheek en een garage gebouwd in 1903 in opdracht van J. Fijnheer.
De hoofdbouwmassa bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een geknikt schilddak gedekt met gesmoorde kruispannen
met de nok haaks op de straat. De linker- en rechteraanbouw bestaan uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak haaks op de straat en gedekt met gesmoorde kruispannen. Het pand is gebouwd van rode baksteen in kruisverband.
Het pand wordt van de straat gescheiden door een haag, een tuin en een ijzeren hek.

Lievevrouwestraat 45

Lievevrouwestraat 45

Het huis de Scherminckel vormt met het naastgelegen huis De Draeck, zoals ze nu nog bestaan, een tweelinghuis. Volledige symmetrie van het grondplan en gelijke profilering aan balksleutels en kraagstenen verwijzen daarnaar. Gebouwd omstreeks 1406, na de grote stadsbrand van 1397, zijn de beide panden tussen 1444 en 1457 gesplitst. Van het huis De Scherminckel is van de oorspronkelijke toestand het meest bewaard. In 1669 is de voorgevel vernieuwd, te zien aan de jaarankers. De nieuwe gevel was een trapgevel die na de ontploffing van het kruitmagazijn De Stoelemat in 1831 vervangen is door een kroonlijst. In 1885 is het flink verbouwd. De nu nog bestaande winkelpui en bijbehorende winkelinterieur is toen aangebracht. Onder het pand is een middeleeuwse kelder. De begane grond en de kelder zijn te bezichtigen.

 

Basisschool De Krabbenkooi

Basisschool De Krabbenkooi, Coehoornstraat 28, 4611 KS Bergen op Zoom

In zijn geheel goed bewaard voorbeeld van een totaalcomplex van schoolarchitectuur van de plaatselijk belangrijke architect C.P. van Genk uit 1882; voor bescherming komen de voorgevel van de school en de gevels aan de Glymesstraat en de Coehoornstraat van de voormalige onderwijzerswoning in aanmerking.Het complex is gebouwd in opdracht van het gemeentebestuur als school. Het ontwerp is vrijwel identiek aan dat van de inmiddels verdwenen school aan de Van de Rijtstraat. Het schoolgebouw bestaat uit drie gedeelten. Een middenvleugel en twee haaks daarop geplaatste zijvleugels. Elk van deze drie gedeelten heeft een eigen zadeldak. De deuren en vensters zijn met segmentbogen overtoogd.Glymesstraat 1 was de voormalige onderwijzerswoning en hoorde bij de school. De opengewerkte muur, die zich tussen de onderwijzerswoning en de school bevindt, was oorspronkelijk blind en behoorde tot het originele ontwerp.Watermolen

Watermolen, Watermolenpad 1, 4611 HX Bergen op ZoomOverblijfsel van de getijdenmolen aan de Houwer, in 1497 door Anthonis Keldermans gebouwd.

Een samengesteld pand van twee bouwlagen met gevels in schoon metselwerk onder een zadeldak. Het pand bestaat uit een molenhuis en een haaks daarop aangebouwd woonhuis. In de gevels zijn horizontale banen van gobertange aangebracht. Ook de ingang met een korfboog van natuursteen doet aan het oorspronkelijke gebouw herinneren.Sint Antoniusmolen

Sint Antoniusmolen, Halsterseweg 57, 4661 KM Halsteren

Langs de doorgaande weg naar Bergen op Zoom, torent een witte ronde stenen bergkorenmolen net buiten de dorpskern boven de bebouwing uit. Uit de sluitsteen boven de inrijpoort staat boven een bloemafbeelding: SANCTO ANTONIO XIII JUNII MDCCCXVIII. Hieruit blijkt dat de molen een jaar na de bouw in 1817 is toegewijd aan bovengenoernde volksheilige.

De windmolen met fraaie seringenstruiken rondom de molenberg oogt als een Zeeuwse molen. In 2004 kreeg de binnenroede het systeem van Bussel met zwenkkleppen. De buitenroede werd uitgevoerd met het Oud Hollands systeem.

Met het wiekenkruis wordt wind gevangen om twee koppels 17er kunststenen met een regulateur aan te drijven. Daarnaast is er een sleepluiwerk om zakken in de vier zolders hoge molen te hijsen. Onderaan de staart is een kruibok bevestigd om het Engels kruiwerk in werking te zetten.Op de met dakleer beklede kap staat een fraai rood windvaantje in een molenvorm. De Vlaamse blokvang wordt bediend met de wipstok die achter uit de molenkap steekt. Opvallend zijn de luiken in de romp, die iets open gezet kunnen worden en de steigergaten rondom aan de bovenzijde van de romp.De molenbelt is ook te bereiken via een buitentrap die naar de drie toegangsdeur en in de molenromp leidt. De korenmolen is wekelijks in gebruik door molenaar Corneel Droogers, die tarwe en gerst maalt ten behoeve van de Molenwinkel.

De Molenwinkel is elke woensdag- en zondagmiddag open van 13.00 tot 17.00 uur. De Molen is dan te bezichtigen. Verdere bezichtiging op afspraak.

Tijdens de Open Monumentendagen is de molen open op zaterdag en zondag van 12:00 - 17:00.

Lunchroom De Colweghe

SDW Lunchroom De Colweghe, Dorpsstraat 30, Halsteren

Oude Raadhuis

Oude Raadhuis, Dorpsstraat 22  4661 HP, Halsteren

Cinema Paradiso - Cinemactueel

Cinema Paradiso - Cinemactueel, Potterstraat 30, 4611 NJ Bergen op Zoom

Gemeentelijk monument de Nieuwe Beurs genaamd. Een pand wat in 1905 is gebouwd als woning met koffiehuis met daaraan gebouwd een graanpakhuis met doorrijpoort.  De gevelopbouw van toen is nog steeds nadrukkelijk aanwezig in de huidige functie als bioscoop. De geveluitstraling toont een rijke architectuur.Koepelstraat 4

Koepelstraat 4, 4611 LT Bergen op Zoom.

Landgoed en Orangerie Mattemburgh

Mattemburgh: landgoed, villa, Orangerie en Art Galerie
Antwerpsestraatweg 181, 4631 PN Hoogerheide

Landgoed Mattemburgh is één van de meest bijzondere landgoederen en het oudste bosreservaat van Nederland. Rond het landhuis ligt een schitterend park, met twee tuinstijlen: de ‘speelse’ Engelse Landschapsstijl en de ‘strenge’ Franse stijl. Bovenin staat een wit theehuis, met prachtige zichtassen. Er zijn 2 wandelroutes uitgezet door het bosgebied.Mattemburgh heeft ook een Orangerie. Deze ligt midden op het 17 hectare grote landgoed. Een bijzondere plek om culinair te genieten of gezellig een kopje koffie/thee te drinken.

Meer info over Mattemburgh: www.brabantslandschap.nl of www.orangeriemattemburgh.nl

Tijdens Kunsten in de Monumenten heten we u graag welkom in villa Mattemburgh en de Stijltuinen van Landgoed Mattemburgh die voor deze gelegenheid gratis toegankelijk zijn. U kunt een kijkje nemen in de voornaamste kamers van de villa. De vrijwillige suppoosten beantwoorden met alle liefde uw vragen over de villa.

 

Gedempte Haven

Spui, 4611 GX Bergen op Zoom

Nabij de Gevangenpoort ligt de Gedempte Haven van Bergen op Zoom met aan de kop Het Spuihuis. Tot hier kwam vroeger het zoute water en de Gedempte Haven lag ooit vol met vissersboten. De weervisserij wordt nog steeds uitgeoefend in het zoute water van de Oosterschelde bij de Oesterdam. Het water bij Bergen op Zoom is dankzij deze Oesterdam niet meer zout en er is nu een nieuwe haven. Een deel van de oude haven is gedempt en een deel heeft weer water.

Oude havenpanden
Het Spuihuis werd bewoond door de havenmeester. In het torentje hangt een klok uit 1723.
Zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde van de Gedempte Haven staan prachtige monumentale panden, met 17-eeuwse gevels, zoals Noordzijde Haven 60 (Valkenborch), een hoekhuis uit 1600.

Monumenten Bergen op Zoom

Bergen op Zoom telt meer dan 500 monumenten (gemeentelijke en particuliere panden). Tijdens Kunsten in de Monumenten kan je bij de meeste vrij binnenlopen en er is van alles te beleven, voor jong en oud.  De monumenten en monumentale panden komen tot leven met kunst en cultuur, waaronder live muziek. Kijk bij agenda en locatie of vraag om de route bij VVV Brabantse Wal, Kortemeestraat 19 en tijdens Kunsten in de Monumenten bij de informatiestand op de Grote Markt.

www.vvvbrabantsewal.nl


Monumenten Halsteren

Halsteren hoort bij Bergen op Zoom, een gemeente met meer dan 500 monumenten (gemeentelijke en particuliere panden). Tijdens Kunsten in de Monumenten kan je bij de meeste monumenten vrij binnenlopen en er is van alles te beleven, voor jong en oud.  De monumenten en monumentale panden komen tot leven met kunst en cultuur, waaronder live muziek. Kijk bij agenda en locatie of vraag om de route bij VVV Brabantse Wal, Kortemeestraat 19 en tijdens Kunsten in de Monumenten bij de informatiestand op de Grote Markt.

www.vvvbrabantsewal.nl

Binnenplein St. Antoniusstraat 9

Op het binnenplein van St. Antoniusstraat 9 zijn een aantal kunstenaars gehuisvest.

Dubbelstraat 56

Dubbelstraat 56, Bergen op Zoom

Een gemeentelijk monument, tweelaags pand met wit geverfde bakstenen lijstgevel onder een zadeldak.

Lievevrouwestraat 16

Lievevrouwestraat 34

Lievevrouwestraat 34, Bergen op Zoom

In dit pand is de Regenboogslang gevestigd.

Moeregrebstraat 2

Moeregrebstraat 2, Bergen op Zoom

Hier is de Ierse pub O'Carolan's gevestigd.

Voormalig Kantongerecht - Stationsstraat 28

Gertrudishof

De binnentuin is bereikbaar via: Goudenbloemstraat 2 4611 RH Bergen op Zoom

Huize St. Gertrudis bestaat uit een reeks hofjeswoningen, gebouwd in 1855-1857, in opdracht van het Rooms-Katholiek Armbestuur. Deze hofjeswoningen aan de Goudenbloemstraat werden in 1868 aan de zijde van de Blauwe Handstraat uitgebreid door C.P. van Genk, in dezelfde sobere, aan het Neo-Classicisme herinnerende stijl.
Het geheel heeft een gerende, vrijwel U-vormige plattergrond. De hoofdingang heeft een triomfboogmotief met pilasters. In de doorgang bevinden zich enkele gedenkstenen, waaronder een eerste steenlegging door pastor C.J. van Aken uit 1855. Ook is er een medaillon met een zuil op wolken en daarop een brandend offerlam. Vanuit deze doorgang komt men op de ruime binnenhof.

VVV Brabantse Wal

Kortemeestraat 19, 4611 TL Bergen op Zoom www.vvvbrabantsewal.nl

VVV Brabantse Wal bevindt zich in winkelhart het 'Vierkantje', in het historische centrum van Bergen op Zoom. Hier kunt u terecht voor uitgebreide info over de Brabantse Wal, het evenement Kunsten in de Monumenten en de vele routes.Fortuinstraat 24

Fortuinstraat 24, Bergen op Zoom

Winkelpand, bestaande uit waarschijnlijk 16e eeuwse, met twee tongewelven onderkelderd voorhuis met verdieping onder met oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met schild aan straatzijde en tegen puntgevel met vlechtingen aan achterzijde en een vroeg 17e eeuwse met twee tongewelven onderkelderd achterhuis met verdieping onder met kruispannen gedekt zadeldak met schildVrijmetselaars Loge

Engelsestraat 28-30, Bergen op Zoom


Dit zogenaamde 'jonge monument' springt er uit in de monumentale Engelsestraat. Het voormalig gebouw van de Amsterdamsche Bank is in 1925 in Expressionistische stijl met Nieuw Zakelijkheid-elementen gebouwd. Het Art Déco interieur is grotendeels bewaard gebleven. Het monument werd nadien als sportschool gebruikt en is nu de Vrijmetselaars Loge.

De Scheerdis - Engelsestraat 36

Engelsestraat 36, Bergen op Zoom

De naam van dit pand, Scheerdis, refereert aan de lakennijverheid die in deze wijk van de stad in de middeleeuwen werd uitgeoefend. Het huis heeft in de voorkamer een authentieke balken zoldering, voorts een middeleeuwse kelder met een waterput.Fortuinstraat 7

Fortuinstraat 7, Bergen op Zoom

De Moyses is een historisch pand dat, hoewel sterk gewijzigd, nog veel oude bouwfragmenten bevat: het bovengedeelte van de gevel, de middeleeuwse kelders, moerbalken en kinderbinten. In de toegankelijke kelder bevindt zich een prachtig gewelf.Sportpark Rozenoord

Beukenlaan 16, 4624 AE Bergen op Zoom

Inde Arcke Noe

Zuidzijde Haven 11, Bergen op Zoom

Inde Arcke Noe is een van de grotere rijksmonumenten bij de haven en heefteen imposante voorgevel.Het is een onderkelderd pand met twee-en-een-halve bouwlaag met eenlijstgevel in schoon metselwerk onder een zadeldak met schild aan devoorzijde. Bijzonder is het uitgebreide keldercomplex dat tot onder deachtertuin doorloopt.

Landgoed De Beek

Beeklaan 29a in HalsterenLandgoed De Beek bestaat uit ruime grasvelden, bossen, een hertenkamp (met ook andere dieren) en een prachtige villa. Het landgoed is altijd toegankelijk, de villa is niet open voor publiek.

Sint Jacop

Kremerstraat 33, Bergen op Zoom

Het huis is oorspronkelijk 16e-eeuws en in de tweede helft van de 18de eeuw ingrijpend verbouwd; de huidigevoorgevel is laat-18e of 19e-eeuws en de pui dateert van 1985. In 1988is het pand inwendig verbouwd en gereconstrueerd. De verdiepingsvloerbestaat nog grotendeels uit moerbalken (met sleutelstukken) enkinderbinten. De kap bestaat uit grenen spanten met enkele eikenhanenbalken, afkomstig van een ouder spant.


De Grebbe

Gevangenpoortstraat, Bergen op Zoom

Middeleeuws stadsriool De Grebbe. Alleen te bezichtigen op aanvraag bijVVV Brabantse Wal in Bergen op Zoom en bij goed weer. 

Meeus Transport

Kijk in de Pot

Stadspark Kijk in de Pot ligt prachtig centraal tussen het bruisende centrum van Bergen op Zoom en het water van de Binnenschelde.

Beursplein

Dit sfeervolle plein is omringd door historische panden. Zit je op een van de gezellige terrassen dan kijk je gelijk op het schitterende Markiezenhof.

Het Groot Arsenaal

Rijtuigweg 44, Bergen op Zoom

Het Groot Arsenaal werd gebouwd in 1764 en rond 1880 verbouwd tot kazerne. Het monument wordt nu gerenoveerd en krijgt een nieuw bestemmingsplan.

Weiland Boerendag nabij rotonde Korteven

Tijdens Kunsten in de Monumenten wordt de Woensdrechtse Boerendag georganiseerd, op zondag 11 september 11:00 - 17:00. Je bent van harte welkom!

Wilhelmietenmuseum

Staartsestraat 2, Huijbergen (gemeente Woensdrecht)

Het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen herbergt vele herinneringen aan de Wilhelmietenorde. Bijna zeven eeuwen werkten monniken van de orde der Wilhelmieten in Huijbergen. In het Wilhelmietenmuseum worden schilderijen, beelden, tin, boeken en gebruiksvoorwerpen tentoongesteld. Maar ook de waardevolle collectie iconen van Prof. P. Hendrix.

Tijdense Kunsten in de Monumenten 2016 geopend:
zaterdag 10 en zondag 11 september: 14:00 – 16:30 uurMuseum den Aanwas

Aanwas 29, Ossendrecht

Het uit 1743 gedateerde pand van Streekmuseum Den Aanwas in Ossendrecht bevindt zich grotendeels in zijn oorspronkelijke staat. Bijzonder in dit museum zijn de relieken van Prinses Paulientje, de kleinste mens die ooit geleefd heeft. De verschillende ambachten uit de streek, archeologische vondsten en het dorpspleintje met geveltjes uit 1900 maken het museum een bezoek meer dan waard.

Dit monument is alleen op zondag open van 13:30 - 16:30

Bergen op Zoom en Halsteren

Halsteren

Ten noorden van Bergen op Zoom ligt het meer dan zeven eeuwen oude dorp Halsteren. In het dorp staan enkele belangrijke monumentale gebouwen waaronder het voormalige raadhuis, de Sint-Martinuskerk, de Sint-Quirinuskerk en aan de rand de Sint-Antoniusmolen. Halsteren (Gemeente Bergen op Zoom) ligt op de Brabantse Wal en wordt omringd door polders, bossen en vennen. Een belangrijke trekpleister is Fort de Roovere.

Benedensas

Beneden Sasweg 2, De HeenHet Benedensas is een gerestaureerd historisch sluizencomplex uit 1824 vlakbij De Heen, gemeente Steenbergen.

Theodorushaven

De Theodorushaven is een haven- en industrieterrein ten noordwesten van Bergen op Zoom. De haven werd van 1959 tot 1964 aangelegd. Via de Burgemeester Peterssluis staat deze rechtstreeks in verbinding met het Schelde-Rijnkanaal, waardoor zeeschepen met een diepgang tot 4,5 meter de haven kunnen bereiken.

De Holle Roffel

Markt 20, Kruisland www.deholleroffel.nl

In dit Ambachts- en gereedschapsmuseum kun je de gereedschappen van vele oude ambachten bewonderen: van de kuiper, de smid, de wagenmaker, de schilder, de zadelmaker, de schoenmaker, de rietdekker, de imker en vele andere beroepsgroepen. Je vindt er ook een grote verzameling timmergereedschap, waaronder de holle roffel, een soort schaaf waaraan het museum zijn naam te danken heeft.

Tijdens Kunsten in de Monumenten 2016 geopend;
zaterdag 10 en zondag 11 september: 11:00 - 17:00 uur

Assumburgmolen

Veerweg 1, Nieuw-Vossemeer

In de gerestaureerde molen Assumburg aan de Veerweg 1 is het Nederlands Molenmuseum Assumburg gevestigd. Het museum bezit een aantal miniatuurmolens gemaakt naar de meest voorkomende molentypes in Nederland. Het is een achtkantige stellingkorenmolen. Molen De Assumburg is in 1898 vanuit de Zaanstreek naar Nieuw-Vossemeer gekomen. De molen heeft tot 1953 gemaald als korenmolen. Sinds 1978 doet de molen dienst als museum.
 

A.M. de Jongmuseum

Voorstraat 29, Nieuw-Vossemeer

Het A.M. de Jong Museum is gevestigd in het A.M. de Jong huis en is opgericht in 1974.  Dit museum is een eerbetoon aan de in Nieuw Vossemeer geboren schrijver A.M. de Jong (1888-1943). Deze schrijver is vooral bekend geworden door zijn streekroman Merijntje Gijzen.  De streekroman is verfilmd en er is een gelijknamige tv serie van gemaakt.

Tijdens Kunsten in de Monumenten 2016 geopend:
zaterdag 10 en zondag 11 september: 13:30 - 16:30In het museum wordt niet alleen aandacht besteed aan A.M. de Jong.  U maakt ook kennis met zijn tijdgenoten, het leven op het platteland en de geschiedenis van zijn geboorteplaats.Nog niet bepaald

Het Markiezenhof, Tuinzaal 2

Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom 0164-277077 www.markiezenhof.nl 

Het opvallendste monument in de stad Bergen op Zoom is Het Markiezenhof. Het voormalige woonpaleis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom is nu in gebruik als museum. Op avontuur door dit uitgestrekte paleis met zijn vele zalen, kamers, galerijen, traptorens, binnenplaatsen en tuinen, krijgt de bezoeker een beeld van de elegante levenswijze van de vroegere bewoners. De collectie bestaat uit schilderijen, meubilair en sier- en gebruiksvoorwerpen uit de 15e tot en met de 18e eeuw. Zo is er een bijzondere maquette van Bergen op Zoom die de situatie toont rond 1747, namelijk vóór de belegering en inname van de stad door de Fransen. Een andere maquette laat de stad zien zoals hij er in het jaar 1890 uitzag op het snijvlak van het industriële tijdperk.

In het museum zijn wisselende exposities te bekijken. Het museum is geopend dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Het Markiezenhof, Tuinzaal 1

Het Markiezenhof, Hofzaal

De Maagd, Kapitelenzaal

De Maagd, Grote zaal

De Maagd, Arenafoyer

Het Markiezenhof, Breekbaar Bergen

Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom 0164-277077 www.markiezenhof.nl 

Het opvallendste monument in de stad Bergen op Zoom is Het Markiezenhof. Het voormalige woonpaleis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom is nu in gebruik als museum. Op avontuur door dit uitgestrekte paleis met zijn vele zalen, kamers, galerijen, traptorens, binnenplaatsen en tuinen, krijgt de bezoeker een beeld van de elegante levenswijze van de vroegere bewoners. De collectie bestaat uit schilderijen, meubilair en sier- en gebruiksvoorwerpen uit de 15e tot en met de 18e eeuw. Zo is er een bijzondere maquette van Bergen op Zoom die de situatie toont rond 1747, namelijk vóór de belegering en inname van de stad door de Fransen. Een andere maquette laat de stad zien zoals hij er in het jaar 1890 uitzag op het snijvlak van het industriële tijdperk.

In het museum zijn wisselende exposities te bekijken. Het museum is geopend dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Het Stadhuis, collegekamer

Grote Markt 1, Bergen op Zoom www.sbm-boz.nl 

Het stadhuis is een samenvoeging van drie eerst afzonderlijke panden, te weten: het pand ‘de Olifant’, het pand ‘Scepenenhuys’ en het pand ‘Leeuwenborch’. In 1611 werden de drie panden aan het oog onttrokken door een fraaie nieuwe gevel van Gobertangesteen. Het gegeven dat de toegangsdeur niet in het midden van de voorgevel staat herinnert eraan dat dit stadhuis uit drie verschillende panden is samengesteld.

Het interieur van het stadhuis is zeker een bezoek waard. In de topgevel is de spreuk ‘Mille Periculis Supersum’ aangebracht (Duizend gevaren kom ik te boven), deze herinnert aan de rol van de stad in de Tachtigjarige Oorlog.

Het stadhuis wordt nu gebruikt voor raads- en commissievergaderingen, congressen en er wordt natuurlijk ook nog steeds getrouwd. In de periode mei t/m oktober is het stadhuis van dinsdag t/m zondag opengesteld voor bezichtiging.

De Maagd, voorterrein

Gemeentelijk Archeologisch Depot

Wassenaarstraat 59, Bergen op Zoom


Molen De Twee Vrienden

Oude Huijbergsebaan 227, Bergen op Zoom

De ronde stenen bergkorenmolen staat inde wijk Nieuw-Borgvliet. De molen is gebouwd anno 1890 door Jean BaptistJanszoon en J. Elst. Aanvankelijk had men het plan om met afkomendematerialen van de Heimolen uit 1650 een standerdmolen te bouwen.Uiteindelijk bouwde men een stenen bergmolen. In 1914 werd "De TweeVrienden" verkocht aan Fons van Loon en deze verkocht de molen in 1926vervolgens aan zijn broer Piet van Loon. Piet van Loon is tot 1956molenaar op De Twee Vrienden geweest. In dat zelfde jaar werd de molenaan J.C. van Dorst verkocht. In 1977 kwam de molen in bezit van degemeente Bergen op Zoom, waarna molenmakersbedrijf J. Bos uit Almkerkeen grote restauratie begon. De oplevering was in 1982. Na derestauratie in 1982 nam vrijwillig molenaar A. Pleging de molen opnieuwin gebruik. Hij droeg na 18 jaar de scepter over aan molenaar L. vanPul. Na diens overlijden in februari 2002 ging A. Pleging als waarnemendmolenaar verder met molenaar in opleiding A. de Laater. Sinds oktober2003 is A. de Laater de vrijwillig molenaar. Als het kan, laten  J.Schot en de huidige molenaar de molen elke zaterdagmiddag draaien."De Twee Vrienden":De gietijzeren bovenas uit 1860 wordt aangedreven door een Oud-Hollandsopgehekt wiekenkruis met een vlucht van 25,50 meter. Met de stutvangvangt de molenaar de draaiende wieken. De kap draait op een Engelskruiwerk. Verder bevinden zich in de molen twee koppel voer- entarwestenen. De werking van de molen is goed te begrijpen omdat deverschillende onderdelen duidelijk zichtbaar zijn. De molenaar geeft opverzoek uitleg over de molen.Openstelling en verkoop van volkoren tarwemeel:Bezoek is welkom als de blauwe wimpel in top is (veelal opzaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 u.) Ook is het dan mogelijk om volkorentarwemeel of pannenkoekenmix te kopen. De plaatselijke bakkers vanRavels en van Egeraat verkopen molenbrood gebakken van meel gemalen opDe Twee Vrienden.Havenkwartier

Havenkwartier, Bergen op Zoom

Vroeger was het Havenkwartier een en al bedrijvigheid. Er was een levendige handel in de stad en in de binnenhaven. Met een kraan werden schepen geladen en gelost op de plek waar nu het Wagenpleintje is gesitueerd. Door problemen met het sterke getij en om de binnenstad toegankelijker te maken voor het autoverkeer, werd in het midden van de vorige eeuw besloten om een deel van de oude haven te dempen.Tegenwoordig is het Havenkwartier een woonwijk met fraaie huizen in een waterrijke omgeving, op loopafstand van het centrum.

Hoeve Hildernisse

Hildernisse 1, Bergen op Zoom

Hildernisse was een dorpje in het huidige Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom. De naam Hildernisse is samengesteld uit hil (hoger gelegen land in een lager gebied) en nisse (een water in een polderland). 
De naam werd ook overgedragen op een boerderij, die buitendijks gelegen was op een hoogte aan de voet van de Brabantse Wal. Ze was omgeven door een vloedwal die de boerderij tegen springvloed moest beschermen.
De huidige langgevelboerderij dateert van midden 18e eeuw en was de laatste vloedboerderij van Nederland. Sinds de komst van de Markiezaatskade in 1983 ontstond het Markiezaatsmeer en is er geen getij meer.

Ontmoetingskerk

Bolwerk Zuid 134, Bergen op Zoom.

De Ontmoetingskerk is in 1928 gebouwd in expressionistische stijl onder architectuur van Berend Tobia Boevinga. Het gebouw ademt de vormentaal van de Amsterdamse School.  Typerend is de waaiervormige plattegrond. Het interieur heeft fantasierijke, paraboolachtige gewelven en geometrische ornamenten die in hout zijn uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot hetbaksteenexpressionisme zoals dat in die tijd in katholieke kerken van toepassing was.
Het orgel werd in 1966 gebouwd voor de Petruskerk te Vlissingen. In 2002 werd het, na restauratie, overgeplaatst naar Bergen op Zoom.
In 1995 werd het gebouw een SoW-kerk, nadat de Hervormden in 1987 de Sint-Gertrudiskerk aan de katholieken hadden verkocht. In 1997 is het gebouw nog gerenoveerd om uiteindelijk als PKN-kerk dienst te gaan doen.

Tot en met 29 oktober is hier Avondmaalszilver (o.a. van Boeyinga) te zien in het kader van de tentoonstelling: Voorbij IJdelheid. Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom'

De Cleijne Mol

Molstraat 14, Bergen op Zoom

16de-eeuws pand dat intern veel oude onderdelen bevat, belangrijk voor de geschiedenis van het bouwen. De gevel van het huis is 18de-eeuws en werd in de 19de eeuw ingrijpend gewijzigd en gepleisterd. In 1978 is De Cleijne Mol gerestaureerd.

Meer kenmerken:

De kelder heeft een tongewelf waarvan de as loodrecht op de straat staat. Verdiepings- en zolderbalklaag van moerbalken en kinderbinten met geprofileerde sleutelstukken. Kap met éénjukkige eiken schaargebinten, waarop kepers die de nok steunen; ronde eiken daksporen.

Gehakte telmerken. XVI, XVIII, XIX restauratie 1978Potterstraat 22

Potterstraat 22, Bergen op Zoom

Dit rijksmonument dateert uit de 15e eeuw. Het huis is rond 1500 met een verdieping verhoogd en met een travee verlengd. Zolderbalklaag met moer- en kinderbalken en de kapconstructie dateren nog van deze vergroting.

Het pand is alleen op zaterdag 10 september te bezichtigen.

 

Rijtuigweg 26

Rijtuigweg 26, Bergen op Zoom

Deze fraaie villa heeft een soort Chaletstijl uit 1910. Het ontwerp en de detaillering van het pand tonen aan dat het pand ontworpen is door een bekwaam architect. Helaas is de naam van de architect van het pand niet bekend. Het goed uitgevoerde ontwerp is nog steeds gaaf en intact. Het pand verkeert in een uitstekende staat van onderhoud. Zowel in esthetisch als technisch oogpunt is sprake van een uitzonderlijk pand. De geheel vrijstaande onderkelderde tweelaags villa heeft een onregelmatige plattegrond en gevels in schoon metselwerk. 

Lievevrouwestraat 25A

Lievevrouwestraat 25a, Bergen op Zoom

Het pand aan de Lievevrouwestraat is een gemeentelijk monument. De voorgevel komt in aanmwerking voor bescherming, de gevel is het restant van een in 1892 opgetrokken sociëteitsgebouw voor officieren van het garnizoen. Het gebouwencomplex erachter is in 1989 grotendeels gesloopt om plaats te maken voor enige woonappartementen. De gepleisterde bakstenen gevel, in vormgeving geispireerd op Romeinse klassieke bouwkunst; twee bouwlagen hoog en vier traveeën breed en rijk voorzien van stucwerk decoraties. De tweede travee van links, met frontonbekroning, bevat de hoofdingang met daarboven een balkon op consoles. De rondbogen boven de ingang en het venster links daarvan vormen een arcade met de bogen van de open galerij in de drie rechtse traveeën; boven de bogen blokkenbepleistering. Rechthoekige vensters met pilasters en kroonlijstje op de verdieping; fries met triglyphen en kroonlijst op klossen. In de uiterst linkse travee bevonden zich oorspronkelijk twee smalle rondboogvensters in plaats van het huidige bredere. Huis met witgepleisterde lijstgevel en kroonlijst op voluutvormige consoles

Sint-Catharinakapel

Sint-Catharinaplein 25, Bergen op Zoom
(Tijdens Kunsten in de Monumenten alleen geopend op zaterdag 10:00 - 17:00)

De ST. CATHARINAKAPEL is een rijksmonument en bevindt zich op het binnenterrein van het voormalige zorgcentrum, waarvoor de gebedsruimte in 1894-1895 gebouwd is. De kapel werd in neogotische stijl ontworpen door C.P. van Genk. De eenbeukige kapel heeft een kruisvormige plattegrond met een schip van zes traveeën, een dakruiter en driezijdig gesloten absis. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen, op de zadeldaken liggen leien in Maasdekking.

Antwerpsestraat 40

Antwerpsestraat 40, Bergen op ZoomHet pand aan de Antwerpsestraatweg is een gemeentelijke monument. Het is een groot drielaags bouwblok met een bakstenen lijstgevel onder een plat dak dat de kromming van de weg volgt.

Potterstraat 38

Potterstraat 38, Bergen op Zoom
(tijdens Kunsten in de Monumenten 2015 alleen geopend op zaterdag 12 september)

Dit gemeentelijk monument (naast het Provoosthuis) heeft een goed bewaarde 18de-eeuwse gevel.

Het is een tweelaags onderkelderd hoekpand met een bakstenen lijstgevel in schoon metselwerk onder een omlopend zadeldak. Pand dat in de 16de eeuw nog uit twee panden bestond die in de 18de eeuw verenigd zijn.

Vrederust - Hoofdlaan 8, GGZ WNB

Dit monument is tijdens Kunsten in de Monumenten 2016 alleen geopend op zaterdag 10 september 10:00 - 17:00!

Hoofdlaan 8 is het hoofdgebouw van GGZ WNB op landgoed Vrederust. Het is het administratiegebouw uit 1930 naar ontwerp van B.T. Boeyinga in de Amsterdamse School-stijl. Het pand is inwendig gerenoveerd in 1989. Daarbij werd een liftkoker gemaakt waarvan de opbouw boven het dak uitsteekt.

De hoofdmassa bestaat uit een twee- en gedeeltelijk drielaagse bouwmassa op L-vormige plattegrond, op de hoek een achtkantige toren. Uitgevoerd als een betonskelet omkleed met baksteen. Het pand heeft een samengesteld schilddak gedekt met rode daktegels. De grootste vleugel staat haaks op de Hoofdlaan en telt drie bouwlagen, gedeeltelijk onderkelderd.

Achter de toren, die een omgang heeft en bekroond wordt door een opbouw met spits, bevindt zich het portiek met ingang onder een betonnen luifel. Aan de zuidkant een éénlaags aanbouw onder schilddak met aan het uiteinde een rustplaats met banken onder het dak-overstek. De kleinere vleugel, parallel aan de Hoofdlaan is twee bouwlagen hoog. 


Fortuinstraat 23

Fortuinstraat 23, Bergen op Zoom

Winkelpand, bestaande uit waarschijnlijk 16e eeuws, met tweetongewelven onderkelderd voorhuis en een vroeg 17e eeuws onderkelderd achterhuis.
In 1899 is het pand in- en uitwendig verbouwd door de architect C.P.vanGenk. De voorgevel heeft o.a. een winkelpui inneorenaissance vormen en eenrijk bewerkt smeedijzeren balkon. In het interieur zijn de uit 1899 daterende winkelbetimmering met bijbehorendetoonbanken en de stucwerkplafonds in de winkel en de kamer achter dewinkel.

Blokstallen

Blokstallen 2, Bergen op Zoom

Blokstallen 2 en 3 zijn prachtige markante gebouwen die ooitdienst deden als stalling voor paarden van het Nederlandse leger, toenBergen op Zoom tijdens de bouw in 1754 nog volop garnizoensstad was.
Nahet vertrek van defensie uit de stad en de ontruiming van de kazernes bleven de defensiegebouwen zoals de Blokstallen verweesdachter. In de kazerne kwam het Centrum voor de Kunsten (CKB), in Blokstallen 2 het gemeentearchief (nu horecagelegenheden) en in Blokstallen 3 kwam onlangs het Facilitair Bedrijf, met o.a. een Theaterwerkplaats.

Doornedijkje 50, Steenbergen

In dit pand Doornedijkje 50 is de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen gevestigd. Hier vind je een grote verzameling bodemvondsten. Veel vondsten zijn ook te zien in diverse vitrines in Steenbergen zoals die in de ontvangsthal van het Gemeentehuis.

Tijdens Kunsten in de Monumenten 2016 geopend:
zondag 11 september: 10:00 - 16:00 uur

Antoniuskerk - Lepelstraat

Kerkstraat 53, LepelstraatDe verering van de heilige Antonius van Padua ontstond in de schuil- en later de schuurkerk die gelegen was in het toenmalige gehucht Lepelstraat. De schuurkerk werd in 1675 gebouwd en in 1760 vervangen door nieuwbouw. Toen Halsteren en Lepelstraat afzonderlijke parochies werden in 1830 werd de schuurkerk de parochiekerk van Lepelstraat. In 1834 werd de kerk ingrijpend verbouwd en verfraaid.De neo-gotische Antoniuskerk, zoals we die nu kennen, is gebouwd in 1873-1875 als vervanging van de voormalige schuurkerk. Op 12 september 1875 is de kerk geconsacreerd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de toren opgeblazen door de Duitsers, een groot deel van de kerk raakte vernield. De kerk is daarna herbouwd in neo-romaanse stijl, zonder toren.In de kerk is een maquette van de kerk in volle glorie, met de toren zoals die tot oktober 1944 het kenteken van Lepelstraat was.Kerkplein 7, Steenbergen

Kerkplein 7 in Steenbergen

Nederlands Hervormde KERK; klassicistisch gebouw uit 1832, bestaande uit een door een zadeldak gedekte driebeukige hallenkerk met een gevel, ingedeeld door Dorische halfzuilen en een fronton met triglyphenlijst, waarachter de ingebouwde toren oprijst, met dubbele Ionische pilasters en bekroond door een koepel waarop een obelisk. Inwendig: Dorische zuilen met segmentbogen, tongewelf in stuc over de middenbeuk, graatgewelven over de zijbeuken. Eiken kansel uit de tweede helft van de 18e eeuw, waaraan een koperen lezenaar met de gekroonde initialen W. en M. van 1693; gesneden orgelkas. Eikenhouten klokkenstoel met klok van J.P. Huaert, 1794, diam. 105 cm. IJzeren toegangshek tussen hardstenen pijlers met vaasbekroning. Van oorsprong een tweeklaviers orgel uit de tweede helft van de 17e eeuw. In de vorige eeuw is het Positief verwijderd. Gerestaureerd in 1963.

Dorpsweg 136, De Heen

Dorpsweg 136, De HeenBouwperiode kerk in de Heen: 1884. Bouwstijl is Neo-Gotiek, de architect is P.J. van Genk. Gevels en Materialen: Eenbeukige kerk. Baksteen met kalkstenen sierdelen en lijsten. Traptorentje tegen de gevel.Voorportaal. Vensters en Deuren: Per travee twee rondboogramen.Constructie: In 1951 tot 7 traveeen uitgebreid met een travee en driezijdig gesloten absis door FPJ Rouleau (Hulst). Traptorentje tegen gevel.Zuidzijde Haven 33

Zuidzijde Haven 33, Bergen op Zoom

Noordzijde Haven 78

Noordzijde Haven 78, Bergen op Zoom

Ook zonder monumentenstatus is dit een beeldbepalend pand met eenbijzondere geschiedenis. Het pand is in 1942 gebouwd als woonhuis dat bestandmoest zijn tegen oorlogsgeweld. Dus is het eigenlijk een bunker waar een schijngevelomheen is gezet! 


Lectorium Rosicrucianum

Blauwehandstraat 21, 4611 RK Bergen op Zoom.

Dit monumentale pand is gebouwd in 1920. Jarenlang was er een bank in gevestigd. Sinds 1996 is het een centrumgebouw van het Lectorium Rosicrucianum, dat is het moderne Rozenkruis. Ook de later erachter gebouwde laagbouw hoort hierbij, tot en met de tuin aan de Cromwielstraat. 

Mollerlyceum

Bolwerk-Zuid 168, Bergen op Zoom

Het Mollerlyceum werd in 1926 gebouwd in Expressionistische stijlnaar ontwerp van de architecten J. Wielders en Q. J. Horsten. Het pandmarkeert de hoek van Bolwerk Zuid met Bagijnhofstraat en Legrandstraat.Rond 1980 werd het pand sterk uitgebreid aan de achterzijde.

Openstelling i.v.m. 100 jaar Mollerlyceum
Op 5 september 1916 isin Bergen op Zoom door Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) de eerste schoolgesticht voor katholiek voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom.  HetMollerlyceum begon in 1916 als “R.K. Handelsschool” met een vierjarigeopleiding. In 1928 kreeg de school aan het Bolwerk een eigen gebouw, datinmiddels is uitgeroepen tot Rijksmonument.
Ter ere van het lustrum doet het Mollerlyceum dit jaar mee aan Kunsten in de Monumenten en kun je er dus op zaterdag 10 (10:00-17:00) en op zondag 11 september (12:00-17:00) een kijkje nemen.

Bezoek ook de expositie 100 jaar Mollerlyceum in Bibliotheek het Markiezaat, Kortemeestraat 17.

.


Moeregrebstraat 23

Thaliaplein

Dit plein bevindt zich achter de Gertrudiskerk (met de Peperbus). Hier is o.a. een kiosk en het NU-monument.

Het NU-monument staat voor vrede, veiligheid en samenleving en wil voor de Bergenaren het symbool zijn dat aanzet tot bezinning op heden, verleden en toekomst.

Op het plein en in de kiosk zijn regelmatig optredens en andere activiteiten.

Landgoed Groot Molenbeek

Groot Molenbeek 10 - 11, Bergen op Zoom

Dit landgoed wordt al voor 1290 in een akte genoemd als een enclave van Noordgeest. In de late middeleeuwen was het een leengoed van de heer van Bergen op Zoom. Belangrijke eigenaren waren de Families Von Frijtag, Drabbe en Van Dam van Isselt, steeds door vererving en/of huwelijk.
De oude verbindingsweg tussen Antwerpen en Bergen op Zoom liep over Groot Molenbeek. Er werd hier een versterkt huis gevestigd om de strategisch belangrijke overgang van het destijds volwassen riviertje te bewaken.

Thans zijn in het midden op het landgoed enkele gebouwen aanwezig. Het landhuis, een boerderijtje en een als woning hergebruikte schuur zijn als ensemble aangewezen als gemeentelijk monument. De gebouwen liggen in een klein park met een prachtige meer dan 300 jaar oude Zilverlinde en andere monumentale bomen.

Tijdens Kunsten in Monumenten 2016 wordt uitleg gegeven over Groot Molenbeek en zullen ook enkele beelden worden geëxposeerd van de beeldhouwer Ben Leferink uit Valkenswaard.

Watertoren

De Watertoren aan de Parallelweg (nr 127)

Na een bedrijvig bestaan van 1899 tot 1984, zou de toren een volle 20 jaar geduldig wachten op de huidige eigenaar, ondergetekende.
In 2005 ben ik begonnen met bewonen, verbouwen en restaureren van de watertoren in Bergen op Zoom. Het ontwerp van de toren wordt overal toegeschreven aan D. de Leeuw. Ik heb dat nergens objectief kunnen verifiëren: iedereen lijkt elkaar hierin te kopiëren. D. de Leeuw was de oprichter van het oorspronkelijke lokale waterleidingbedrijf, of hij ook de architect was: wie het weet, mag het zeggen.
De feitelijk restauratie, door aannemer Cauwenborgh, zou pas in 2011 van start gaan en in 2012 klaar zijn.
De verbouwing is een heel ander en veel langer verhaal. Naast het ongebruikelijke interieurontwerp, bedenk en maak ik ook al het meubilair. Tot en met de lichtknopjes.
Ik doe zoveel mogelijk zelf – dus het kan nog wel even duren. Nog een jaar of negen, schat ik.
Tijdens Kunsten in de Monumenten is de toren, van teen tot top toegankelijk: 100 treden naar de bodem van het vat. Voor een groot deel zijn die treden verdeeld over kleine trapjes die een spiraal van vloeren met elkaar verbinden.
En platte deuren: daar doe ik natuurlijk niet aan!
Tot ziens bij mij thuis.

Marius DielemansGemeenschapshuis St. Antonius - Lepelstraat

Kerkstraat 84, Lepelstraat

Voormalig parochiehuis, school en thans gemeentehuis,gebouwd in het eerste kwart van de 20e eeuw. In 1952 is het parochiehuis intern verbouwd, terwijl het in 1964 wederom een in- en externe verbouwing onderging. Tijdens deze laatste verbouwing is onder andere de linkeraanbouw verwijderd (die dezelfde architect had als de  bestaande rechteraanbouw). Het pand is opgetrokken uit rode baksteen met een donkerrood trasraam in kruisverband, gedecoreerd met speklagen van donker rode baksteen en bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping.

Herenhuis - Hoogstraat 16

Dit monumentale herenhuis heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stichting van herenhuizen in het bestaande stedelijk weefsel. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de gaafheid van het exterieur. Het pand is belangrijk in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Kerkstraat 16

Huis met gebosseerd grijsgepleisterde lijstgevel uit ongeveer 1850 met zadeldak.
Dit monumentale pand is nog geheel woonhuisvorm en met de nummers 10 t/m 14 en 18 van belang als gevelwand langs het plantsoen achter het koor van de Gertrudiskerk.

De Zeeland - Industrieel erfgoed

Markiezaatsweg 17, Bergen op Zoom

De Zeeland was een monumentale suikerfabriek die tussen 1917 en 1929 in bedrijf is geweest. De fabriek werd geëxploiteerd door de vereniging Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek Zeeland. Enkele overgebleven imposante fabrieksgebouwen zijn thans voorbeelden van industrieel erfgoed in de gemeente Bergen op Zoom. Hedendaags is De Zeeland een overdekt winkelcentrum.

Olympialaan 68-70

Het voormalige filtergebouw met dienstwoningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde die het heeft als een bijzonder voorbeeld van een technische en typologische ontwikkeling en vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek. Het geheel heeft architectuurhistorische waarden vanwege de plaats in het werk van de architect D. de Leeuw en de hoge architectonische kwaliteit die deze in zijn waterhuishoudkundige werken bereikt. Het is typologisch betrekkelijk zeldzaam.

Olympialaan 68 is 10 en 11 september 2016 opengesteld

Olympialaan 70 is alleen op zaterdag 10 september te bezichtigen

De Eycke

Potterstraat 12, Bergen op Zoom

Een tweelaags onderkelderd pand met een bakstenen lijstgevel in schoon metselwerk onder een zadeldak met schild aan de voorzijde. Gecementeerde plint. Licht getoogde vensters met strekse bogen daarboven; schuiframen met roedenverdeling. Kroonlijst op voluutvormige consoles.
Veel van de gevel is vervangen bij verbouwingen in 1972 en 1973.

Dit gemeentelijk monument is alleen op zaterdag 10 september te bezichtigen.


De Kleine Witte Rose

Steenbergsestraat 45, Bergen op Zoom

Langgerekt woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak met schild aan de voorzijde. Ontstaan door een ingrijpende verbouwing in 1888 van een ouder pand, dat op zijn beurt ontstond voor 1825 (op een plattegrond uit dat jaar al als twee afzonderlijke kavels aangegeven) door splitsing van een 16e eeuws huis in twee panden (thans Steenbergsestraat 43 en 45. Voorgevel opgetrokken uit rode baksteen met (geverfde) natuurstenen banden en blokken geprofileerde kroonlijst op bewerkte consoles. De dakkapel is recent. Houten winkelpui boven hardstenen sokkel; buitenste stijlen en kroonlijst nog uit 1888, het overige werd gewijzigd in 1926. Het pand is onlangs inwendig verbouwd om het geheel als woonhuis geschikt te maken.

Dit gemeentelijk monument is alleen op zaterdag 10 september opengesteld.

's Lands Welvaren

Zuidzijde Haven 13, Bergen op Zoom

Onderkelderd huis van drie bouwlagen met een geschilderde lijstgevel onder een afgeplat zadeldak. Pui met natuurstenen penanten en geglazuurde tegels in art decovormen. De vensteropeningen op de verdieping zijn licht getoogd en hebben schuiframen. Kroonlijst op voluutvormige consoles.

Antwerpsestraatweg 414

Antwerpsestraatweg 414, Bergen op Zoom

Vrijstaand pand van een bouwlaag met een wit geschilderde bakstenen lijstgevel onder een schilddak. De vensters zijn recht gesloten met een hanekam en hebben hardstenen onderdorpels. De nog originele vierdelige schuiframen met bovenlicht hebben geprofileerde omlijstingen en afgeronde hoeken. De gevel heeft vijf traveeën, de ingang ligt in de middelste. Houten fries met waterlijst. Eenvoudig geprofileerde gootlijst. De dakvensters zijn een latere toevoeging. Het huis heeft historisch gezien belang als voormalig woonhuis van de schrijver A.M. de Jong (1888-1943).Sint Gummaruskerk

Westdam 83, Steenbergen

Deze imposante, monumentale kerk is omgeven met verhalen en heeft de status van rijksmonument. Er is ook een exclusieve kunstexpositie.

Tijdens Kunsten in de Monumenten 2016 geopend:
zaterdag 10 september: 10:00 - 16:30 uur


De Klokgevel

Kaaistraat 14, Steenbergen

'De Klokgevel' is een zeer fraai monument, waarin het Koffiemuseum is gevestigd.

Tijdens Kunsten in de Monumenten 2016 geopend;
zaterdag 10 en zondag 11 september: 11:00 - 17:00 uur

Oorlogsmuseum

Putseweg 60, Ossendrecht
                            
In het Oorlogsmuseum vind je een privé collectie uit de Tweede Wereldoorlog en uitleg over de Slag om de Schelde.

Meer info: www.oorlogsmuseumossendrecht.nl

Tijdens Kunsten in de Monumenten 2016 geopend:
zaterdag 10 september: 13:00 – 17:00 uur

Kasteelpark Ravenhof

Moretusbos, Poort Ravenhof, Oud Broek 4, Putte (Stabroek, België)

Op zondag 11 september 2016 is het zowel de Nederlandse als Belgische Open Monumentendag. Er zijn die dag diverse activiteiten bij Ravenhof:
Aftrap Moretusbos als rijksmonument. Muziekoptredens, animatie en horeca, wandelingen/rondleidingen ‘Breek de stilte’ met gids tegen betaling van € 1,50 p.p. (ter plaatse inschrijven) en € 7,00 p.p. incl. ontbijt (vooraf inschrijven). Meer info: T: 0031-3 665.35.17, E: info@breekdestilte.be, www.breekdestilte.be
Dag/tijdstip: zondag 11 september, 8.00 (start eerste wandelingen) – 17.00 uur

Gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht ligt net als de aangrenzende gemeente Bergen op Zoom op de Brabantse Wal en bevat de kernen Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht en Putte.
Hier komen historie, cultuur en bijzondere natuur samen.

Bruijnbaerd - Molstraat 8

Grotendeels gaaf bewaard pand uit de vijftiende eeuw met nog vele oude elementen. Boven de vensters bevindt zich een gevelsteen met een bloemenvaasmotief.

Natuurpoort De Volksabdij

O.l.v. ter Duine laan 199, Ossendrecht

Open tijdens Kunsten in de Monumenten 2016:
zaterdag 10 en zondag 11 september 11:00 - 17:00

Exposities in ‘Flor van Putte  Museum’, bovenverdieping horecagebouw.
Deze bijzondere nieuwe expositie bevat werk van Dirkje van der Flier ( geb. 1947) en Yvonne Frans ( geb. 1959 ) en heeft als titel 'Beelden uit het onbewuste'Dumontsdreef 2

Pand dat door zijn karakteristieke ligging belangrijk is voor het straatbeeld; voor bescherming komt de gehele gevel in aanmerking.

Tweelaags pand met een gepleisterde lijstgevel onder een schilddak, gebouwd tegen het "Kleine Hof". Sober pand met recht gesloten vensters en deur. Het pand was tot 6 jaar geleden in gebruik als de stads tuinderij. De enige tuinderij in de binnenstad. Op locatie zijn nog een aantal gebouwen en bouwsporen te zien toen de tuinderij nog in gebruik was. Voordat de tuinderij actief was stond hier hier het kruithuis van de stad

Sint-Annastraat

De Sint-Annastraat begint aan de Grote Markt met een poortgebouw: De Olifant, naast hotel De Draak. Deze twee panden overleefden als enige de grote stadsbrand in 1397.

In het soetste van de meye
Was tot Bergen groot geschreye,
't verbrande alle stocken, staecken
behalve Olifant en Draecke.


De Olifant werd in de 16e eeuw bij het Stadhuis van Bergen op Zoom gevoegd. Nu vormt het de poort naar de Sint-Annastraat in het historische centrum.

Borgvliet

Borgvliet is een voormalig dorp dat inmiddels deel uitmaakt van de stad Bergen op Zoom.

Het is een van de oudste nederzettingen van West-Brabant (vóór 1200) vernoemd naar Kasteel Borgvliet aan de Molenbeek. De heerlijkheid Borgvliet was een leen van de Hertog van Brabant. Een veerdienst en een tol zorgden voor inkomsten. Ook was er een bedevaartsoord: de Sint-Gertrudiskapel (1400).

De heer van Bergen op Zoom kocht de heerlijkheid in 1481. In de 16e eeuw werd het kasteel door vloed vernield. Omdat de kapel op de Brabantse Wal stond bleef deze gespaard. Bij de kapel hoorde de Gertrudisbron, die nu in stadpark Kiek-in-de-Pot aan de Markiezaatsweg-West staat.