Vrouwen zangensemble – MaZz

Synagoge

MAZz is een zangensemble bestaande uit zes vrouwen uit Bergen op Zoom die allemaal van jongsaf aan bij koren zingen of hebben gezongen. De groep zingt veelal meerstemmige a capella koormuziek vanaf Renaissance tot en met hedendaags. Denk aan madrigalen, maar ook aan Nederlandstalige werken van Badings, spirituals of close harmony. MAZz treedt af en toe op op verzoek, bijvoorbeeld bij huiskamerconcerten, met Kerst in tehuizen of openingen van expo’s. De naam MAZz is een Bergse variant op het MAS Antwerpen. Het betekent Muziek Aan de Zoom, zangensemble.

MaZz