Zang- en muziekvereniging Windkracht Vier (Mozes de Hesplein)

Synagoge

We zijn een gemengde vierstemmige zang- en muziekgroep.

Met ons multiculturele repertoire, afkomstig uit de vier windstreken, willen wij mensen ontroeren en verrassen. In de liederen die we in de taal van het land zingen, staan we stil bij de ingewikkeldheid van de samenleving. Thema’s zoals onrechtvaardigheid, intolerantie en onverdraagzaamheid staan centraal. Daarnaast klinken vrolijkheid, blijdschap en liefde natuurlijk ook door in ons repertoire. 

Onze naam ‘Windkracht Vier’ staat synoniem voor datgene wat wij willen uitdragen: geen zware storm, ook geen windstilte, maar een aangename bries van zang en muziek die inspireert en mensen laat genieten.

Windkracht Vier treedt naast de Synagoge op, op het Mozes de Hesplein.

 

Zang- en muziekvereniging Windkracht Vier
Ga naar de website