Galerie Weids Beeld

Moeregrebstraat 72
Bergen op Zoom

Het achterste gedeelte is een gemeentelijk monument, met als oorspronkelijke functie een kerk. Het woonhuis is een rijksmonument, dat onder andere diende als huisvesting van de geestelijke van de achtergelegen kerk.

Nadat in de 15e eeuw op dit perceel een pottenbakkerij gevestigd was, hebben zich hier vervolgens de Lombarden, Henri de la Tremoille (een zoon van Maria Tour de la Auvergne ) en het Gilde van de Poorterij gehuisvest. Tussen 1795 en 1876 was hier een Spin- en Breischool van de maatschappij tot Nut van het Algemeen.

In 1876 koopt de Christelijke vereniging Nehemia het pand, sloopt het achterste gedeelte en bouwt dit kerkgebouw voor de Gereformeerde Gemeente. Zij heeft het in gebruik tot 1929. Daarna wordt het pand in gebruik genomen door het Leger des Heils tot 1956. Het echtpaar Weijts verwerft het pand in 1976 het pand, restaureert het woonhuis in 1992 en het kerkgebouw in 2009.

Activiteiten

Filter op:

Er zijn geen activiteiten gevonden